НОВИНИТЕ ОТ МЕСЕЦ МАЙ

 

30 май  2011 г.

 

31 май – Световен ден без тютюнев дим

 

В организираното от РЗИ, Обществената коалиция за здраве и  МБАЛ ”Д-р Ат.Дафовски” скринингово изследване на белодробната функция на пушачи чрез спирометрия, което се проведе днес от 9.00 до 15.00 в мобилен кабинет, разкрит пред Театъра в областния град, се включиха 71 граждани-пушачи на различна възраст. 11 от тях се оказаха с отклонения от нормите. Всички получиха на място помощ и подкрепа с практически съвети от психолога,  работещ в кабинета за преодоляване на тютюневата зависимост. 15 души, предимно млади хора, попълниха теста на Фагерстрьом за степен на никотинова зависимост и пожелаха да се откажат от цигарите.

Младежите от клуб ”Младите хора - здраве, секс, наркотици” и доброволците от БМЧК раздадоха в най-посещаваните заведения на града над 800 информационни материали за вредата от тютюнопушенето и флаери с практически съвети за отказване от тази зависимост.

 

30 май  2011 г.

 

Мото за отбелязване на Световния ден без тютюн 31 май през 2011 г.:

„Рамкова конвенция за контрол на тютюна

на Световната здравна организация”

Пет години Рамкова конвенция за контрол на тютюна

на Световната здравна организация в Република България

 

Рамковата конвенция за контрол на тютюна (РККТ) на Световната здравна организация (СЗО) е първият международен договор за обществено здраве в света, влязла в сила на 27 февруари 2005г. – 90 дни, след като 40 държави я приемат, утвърждават, ратифицират и се присъединяват към нея. Днес, през 2011 г., РККТ е ратифицирана от 172 страни от целия свят.

Световната здравна организация приема Рамковата конвенция за контрол на тютюна, решена да предпази настоящите и бъдещите поколения от консумацията на тютюн и излагане на тютюнев дим, с дълбока загриженост за увеличеното разпространение на тютюнопушенето и други форми на употреба на тютюн в световен мащаб и с убеждението, че конвенцията е новаторска стъпка към напредване на националните, регионалните и международните действия и глобално сътрудничество за защита на човешкото здраве от пагубното въздействие на тютюна и излагането на тютюнев дим.

РККТ въплъщава желанието и ангажимента на много правителства и милиони хора по света да живеят в свят, свободен от тютюнев дим. Страните, ратифицирали РККТ, са задължени да я прилагат изцяло.  Тя  трябва да се оцени като повратна точка в историята на общественото здраве и като най-важен инструмент за контрол на тютюна. Световната здравна организация насърчава страните, ратифицирали РККТ, да  насочат своите усилия за контрол на глобалната тютюневата епидемия.

Република България е ратифицирала РККТ в края на 2005 г., като за България е в сила от 05.02.2006 г. Основните моменти  от съдържанието на Конвенцията са публикувани тук.

 

30 май  2011 г.

 

Епидемичната обстановка

 

При ежедневния надзор в две лекарски практики на гр.Кърджали регистрираната заболеваемост от грип и ОРЗ за периода  25.05.2011г.29.05.2011 г. по възрастови групи е както следва:

   - от   0 до   4 години   -   1 случай

   - от   5 до 14 години   -   2 случая

   - от 15 до 29 години   -   3 случая

   - от 30 до 64 години   -   1 случай

   - над 65 години           -   0 случая

           общо                           -   7 случая

През изминалата седмица  са регистрирани следните остри заразни заболявания:

      Чревни инфекции

         - вирусни хепатити       -   0 случая

         - ентероколити             -  29 случая

        Въздушно-капкови инфекции

         - скарлатина                   -   0 случая

         - варицела                       - 26 случая

         - туберкулоза                   -  0 случая

            общо                      55 случая

За периода не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции на територията на областта.

 

28 май  2011 г.

 

Да отбележим заедно 31 май – Световен ден без тютюнев дим

 

Във връзка с отбелязването на Световния ден без тютюнев дим – 31 май, РЗИ – Кърджали съвместно с Обществената коалиция за здраве, организира скринингово изследване на белодробната функция на пушачи чрез спирометрия. То ще се проведе на 30 май от 9.00 до 15.00 в мобилен кабинет, разкрит пред Театър „Д.Димов”. Желаещите да се откажат от цигарите ще получат помощ и подкрепа с практически съвети от психолога,  работещ в кабинета за преодоляване на тютюневата зависимост и при необходимост - консултация от лекар специалист от Пневмофтизиатричното отделение към МБАЛ ”Д-р Ат.Дафовски” – партньор в кампанията.

Младежите от клуб ”Младите хора - здраве, секс, наркотици” и доброволците от БМЧК ще раздават в най-посещаваните заведения на града информационни материали за вредата от тютюнопушенето и флаери с практически съвети за отказване от тази зависимост.

В изпълнение на Националната програма за ограничаване на тютюнопушенето в Република България и програма СИНДИ на СЗО през целия м.май се провеждаха обучения, консултации в Кабинета за преодоляване на тютюневата зависимост, прожекции на филми, поход по еко-пътека и др. с цел повишаване информираността за риска от активното и пасивно тютюнопушене.

СЗО приема резолюция за честването на 31 май като Световен ден без тютюнев дим през 1988 година. Основната цел е да се привлече вниманието на света върху тютюневата епидемия.

Тютюнът е един от основните рискови фактори за много сериозни заболявания - мозъчен инсулт, заболявания на дихателната система, рак на белия дроб, исхемична болест на сърцето, артериална хипертония, канцерогенни локализации, касаещи всички органи и системи.

 

25 май  2011 г.

        

Отмяна на Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ бр. 46/1992 г.)

 

            Във връзка с обнародването в Дв.бр.38/17.05.2011г. на изменение и допълнение на Наредба № 36/2009г. за условията и реда за упражняване на държавен здравен контрол Ви уведомяваме, че преустановяваме процедирането с документация по реда на Наредба № 7 на МЗ за хигиенните изисквания за здравна защита на селищната среда (ДВ бр. 46/1992 г.), поради отмяна на същата.

            Упражняването на ДЗК от РЗИ (МЗ) по отношение устройствените схеми и планове и инвестиционни предложения (проекти) ще се извършва чрез процедурите по екологична оценка и оценка на въздействието върху околната среда по реда на Закона за опазване на околната среда и процедурите за съгласуване на устройствените схеми  и планове и даване на становища по инвестиционни проекти по реда на Закона за устройство на територията.

 

19 май  2011 г.

 

20 МАЙ - ДЕН ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН В РЗИ

 

Общо 14 257 души са получили безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и са узнали своя резултат през първите четири месеца на 2011 година по данни на звено „Мониторинг и оценка” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към МЗ.

РЗИ – Кърджали организира на 20 май ден на отворените врати за анонимно и безплатно изследване за ХИВ/СПИН и хепатит С

на всеки желаещ.

Според статистиката регистрираните у нас към 2 май 2011г. ХИВ-позитивни лица са 1 333. От началото на 2011 г. броят на новооткритите  ХИВ–позитивни лица е 62, от които 53 мъже и 9 жени на възраст между 20 - 68 години. 38% от новорегистрираните са млади хора под 29 години. Най-голям брой новорегистрирани има в София – 21 души, в Пловдив – 12, в Пазарджик – 9, във Варна – 6 и в Стара Загора - 4.

По данни на секторите за лечение на ХИВ/СПИН броят на починалите от СПИН лица през последната година е 12 души, а общият брой на  починалите  от СПИН в България е  над 550 души.

В петте сектора за лечение на ХИВ/СПИН понастоящем се проследяват  620 души, като 400 от тях получават безплатна трикомпонентна антиретровирусна терапия.  През 2011 година МЗ е доставило на секторите за лечение на СПИН общо 20 различни антиретровирусни медикамента на обща стойност 7 874 068 лева. С оглед осигуряването на непрекъснатост на терапията допълнително от Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бяха осигурени 1.1 милиона лева за създаване на двумесечен резерв от медикаменти. Благодарение на антиретровирусната терапия (АРТ) качеството на живот на хората, живеещи с ХИВСПИН значително се подобрява.

АКТУАЛНИ СЪВЕТИ ЗА ХИВ:

Националният център по заразни и паразитни болести припомня, че СПИН се причинява от вирус, който се съдържа в :

- кръвта;

- семенната течност;

- влагалищния секрет;

- майчината кърма.

Има три основни начина за предаване на ХИВ:

- полов – при сексуален контакт без презерватив с човек, инфектиран с ХИВ;

- кръвен – при използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти за инжектиране;

- от заразена майка на бебе – по време на бременност, раждане и кърмене.

Начини за предпазване от ХИВ инфекцията:

- въздържание от сексуални контакти;

- един постоянен и верен партньор;

- използване презерватив при всеки сексуален контакт;

- избягване на употребата на общи игли, спринцовки и други инструменти.

Нормалното битово общуване с хора, живеещи с ХИВ, не носи риск от заразяване!

Ако сте били изложени на риск от заразяване с ХИВ, непременно си направете изследване за ХИВ (ХИВ тест) и потърсете навременна медицинска помощ.

 

16 май  2011 г.

 

20 МАЙ - ДЕН ЗА АНОНИМНО И БЕЗПЛАТНО

ИЗСЛЕДВАНЕ ЗА ХИВ/СПИН В РЗИ

 

Общо 14 257 души са получили безплатно и анонимно консултиране и изследване за ХИВ и са узнали своя резултат през първите четири месеца на 2011 година по данни на звено „Мониторинг и оценка” на Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” към МЗ.

ВИЕ СЪЩО ИМАТЕ ВЪЗМОЖНОСТ ДА НАПРАВИТЕ ТОВА

В ЛАБОРАТОРИЯТА „МЕДИЦИНСКИ ИЗСЛЕДВАНИЯ”

В РЗИ – КЪРДЖАЛИ  НА 20 МАЙ!

Според статистиката регистрираните у нас към 2 май 2011 г ХИВ-позитивни лица са 1 333. От началото на 2011 г. броят на новооткритите  ХИВ–позитивни лица е 62, от които 53 мъже и 9 жени на възраст между 20 - 68 години. 38% от новорегистрираните са млади хора под 29 години. Най-голям брой новорегистрирани има в София – 21 души, в Пловдив – 12, в Пазарджик – 9, във Варна – 6 и в Стара Загора - 4.

По данни на секторите за лечение на ХИВ/СПИН броят на починалите от СПИН лица през последната година е 12 души, а общият брой на  починалите  от СПИН в България е  над 550 души.

В петте сектора за лечение на ХИВ/СПИН понастоящем се проследяват  620 души, като 400 от тях получават безплатна трикомпонентна антиретровирусна терапия.  През 2011 година МЗ е доставило на секторите за лечение на СПИН общо 20 различни антиретровирусни медикамента на обща стойност 7 874 068 лева. С оглед осигуряването на непрекъснатост на терапията допълнително от Глобалният фонд за борба срещу СПИН, туберкулоза и малария бяха осигурени 1.1 милиона лева за създаване на двумесечен резерв от медикаменти. Благодарение на антиретровирусната терапия (АРТ) качеството на живот на хората, живеещи с ХИВСПИН значително се подобрява.

Програма „Превенция и контрол на ХИВ/СПИН” подкрепя дейността на 3 НПО, които предоставят психо-социална подкрепа на хората живеещи с ХИВ/СПИН, техните семейства и близки.

АКТУАЛНИ СЪВЕТИ ЗА ХИВ:

Националният център по заразни и паразитни болести припомня, че СПИН се причинява от вирус, който се съдържа в :

- кръвта;

- семенната течност;

- влагалищния секрет;

- майчината кърма.

Има три основни начина за предаване на ХИВ:

- полов – при сексуален контакт без презерватив с човек, инфектиран с ХИВ;

- кръвен – при използване на замърсени с инфектирана кръв игли, спринцовки и др. инструменти за инжектиране;

- от заразена майка на бебе – по време на бременност, раждане и кърмене.

Начини за предпазване от ХИВ инфекцията:

- въздържание от сексуални контакти;

- един постоянен и верен партньор;

- използване презерватив при всеки сексуален контакт;

- избягване на употребата на общи игли, спринцовки и други инструменти.

Нормалното битово общуване с хора, живеещи с ХИВ, не носи риск от заразяване!

Ако сте били изложени на риск от заразяване с ХИВ, непременно си направете изследване за ХИВ (ХИВ тест) и потърсете навременна медицинска помощ.

 

16 май  2011 г.

 

Епидемичната обстановка

 

При ежедневния надзор в две лекарски практики на гр.Кърджали регистрираната заболеваемост от грип и ОРЗ за периода  09.05.2011г.15.05.2011 г. по възрастови групи е както следва:

   - от   0 до   4 години   -   1 случай

   - от   5 до 14 години   -   0 случая

   - от 15 до 29 години   -   1 случай

   - от 30 до 64 години   -   2 случая

   - над 65 години           -  1 случай

           общо                           -    5 случая

 

През изминалата седмица  са регистрирани следните остри заразни заболявания:

      Чревни инфекции

         - вирусни хепатити       -   1 случай

         - ентероколити             -  20 случая

        Въздушно-капкови инфекции

         - скарлатина                   - 1 случай

         - варицела                       - 15 случая

         - туберкулоза                   - 0 случая

            общо                      37 случая

За периода не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции на територията на областта.

 

 

10 май  2011 г.

 

За отбелязване на 10 май - Световен ден, посветен на инициативата на СЗО „Движението  - това е здраве”, 17 май – ден на българския спорт, 20 май – Международен ден за съпричастност към починалите от ХИВ/СПИН и  31 май – Световен ден  без тютюнев дим.

 

Кампанията е в изпълнение на следните здравни програми:

1.Национална програма за профилактика и контрол на СПИН и ППБ

2.Национална програма за ограничаване на тютюнопушенето в Р.България.

3.СИНДИ – фактори на риска „тютюнопушене” и „ниска двигателна активност”

 

Мото на кампанията:

„Движението е здраве, младост и красота”

 

Време на провеждане:   м. май  2011 г.

 

Цел: Повишаване на здравните знания и информираност на ученици, родители, ученици и млади хора за рисковите групи и рисковото поведение (СПИН и ППБ, тютюнопушене и др.) чрез предлагане на алтернативи за избягването им – поход и спортно състезателни игри; обучения, прожекции на филми, здравни екскурзии, анонимно изследване на ХИВ/СПИН и скрининг и консултации за пушачи чрез измерване на дихателен обем.

 

Обхват: Учители, родители и ученици; младежи и граждани пушачи

 

Организатори: Дирекция“ПБПЗ” в РЗИ, Клуб “Младите хора – здраве, секс, наркотици”, доброволците от БМЧК

 

Партньори: МБАЛ”Д-р Ат.Дафовски”АД, Община Кърджали - ОКЗ, Клуб, ПК”Ахрида”.

 

Място на провеждане:

-  Еко пътека на СОУ”Петко Р.Славейков” – поход, викторина и спортно състезателни игри

-  Дом на здравето – обучения, здравни екскурзии

-  ПГ по туризъм в Момчилград - обучения

-  Лаборатория „Медицински изследванияв РЗИ – анонимно изследване за ХИВ/СПИН, хепатит

-  Пункт пред театъра за измерване на дихателен обем и консултации за пушачи

 

Разписание на мероприятията ще изтеглите от тук.

 

09 май  2011 г.

 

Епидемичната обстановка

 

При ежедневния надзор в две лекарски практики на гр.Кърджали регистрираната заболеваемост от грип и ОРЗ за периода  02.05.2011г.08.05.2011 г. по възрастови групи е както следва:

   - от   0 до   4 години   -   2 случая

   - от   5 до 14 години   -   1 случая

   - от 15 до 29 години   -   1 случая

   - от 30 до 64 години   -   2 случая

   - над 65 години           -  1 случая

           общо                           -   7 случая

През изминалата седмица  са регистрирани следните остри заразни заболявания:

      Чревни инфекции

        - вирусни хепатити       -   1 случая

        - ентероколити             -  12 случая

        Въздушно-капкови инфекции

        - скарлатина                   - 0 случая

        - варицела                       - 5 случая

        - туберкулоза                   - 0 случая

      общо                               18 случая

За периода не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции на територията на областта.

 

02 май  2011 г.

 

В рамките на Европейската имунизационна седмица и в изпълнение на заповед №28-117/13.04.2011г. на министър Д-р Стефан Константинов Регионална здравна инспекция-Кърджали започна извънредна имунизационна кампания срещу полиомиелит.

През месец април 2010г. в Таджикистан започна взрив причинен от див полиомиелитен вирус тип 1.

Регистрирани бяха 458 лабораторно потвърдени случаи на полиомиелит, от които 29 смъртни.

В Руската федерация бяха регистрирани 14случая, в Тюркменистан-3 случая, в Казахстан-1 случай. До момента в засегнатите държави са проведени12 имунизационни кампании.

В светове мащаб и през 2011г. четири държави останаха  ендемични- Афганистан, Пакистан, Индия и Нигерия.

Същевременно в ДР Конго, Чад и Ангола разпространението на див полиомиелитен вирус, прекъснато през 2010г., се възтанови.

Поради близостта на Афганистан със засегнатите Прикавказки държави, рискът от нов внос и разпространение на див полиомиелитен вирус в Европейския континент продължава да е много висок.

На последното съвещание на регионалния Сертификационен Комитет на СЗО за Европа степента на риск от внос на див полиомиелитен вирус за България бе повишена от средна на висока.

Целта на настоящата извънредна имунизационна кампания, която ще се проведе от 26.04-31.05.2011г., ще бъде обхващането на всички лица от 13 месечна до 7 годишна възраст, които нямат данни за проведени имунизации срещу полиомиелит, или имат непълна имунизационна схема за възрастта, нямат избран личен лекар, нямат постоянна адресна регистрация .

Извънредната имунизация ще се проведе с една доза полиомиелитна ваксина Имовакс полио, която ще бъде напълно безплатна, като финансирането се поема изцяло от МЗ.

Ваксината е съвместима с всички останали по Имунизационния календар, включително  с неспецифичен и специфичен имуноглобулин.

При съвпадене  на  извънредна имунизация с редовен прием  по календара на петкомпонетна или четирикомпонентна ваксина, съдържащи инактивиран полиомиелит, имунизацията се отчита само като извънредна и лицето подлежи на поредния прием комбинирани ваксини.

Наред с имунизационните екипи на  Регионална здравна инспекция- Кърджали, в кампанията ще се включат и медицински специалисти от лечебните заведения в цялата област.

Имунизациите са напълно безплатни за децата и се финансират изцяло от МЗ. В област Кърджали с една доза инактивирана полиомиелитна ваксина Имовакс ще бъдат обхванати около 180 деца от 13 месечна до 7- годишна възраст. 

Полиомиелитът (известен като Детски паралич) е тежко заболяване, което се причинява от човешкия полиовирус. Този вирус се отличава с голяма устойчивост в околната среда, което създава условия за по-лесното му разпространение.

Болните от полиомиелит или здравите вирусоносители отделят вируса чрез изпражненията. Заразяването става чрез употреба на замърсени хранителни продукти и вода или чрез замърсени ръце. Съществува въздушно-капков механизъм на предаване, обусловен от наличието на вируса в носоглътката и отделянето му по капково-слюнчен път. Заболяването засяга най-често деца до 6 годишна възраст, но не са редки и случаите на заразяване в по-зряла възраст. Най-често засягат гръбначния стълб и централната нервна система с развитието на парези и парализи. Заболелите деца остават инвалиди за цял живот, може да се стигне и до смъртен изход.

Профилактиката на това изключително тежко заболяване се състои в задължителна ваксинация с полиомиелитна ваксина.

РЗИ – Кърджали апелира към всички родители да проверят ваксиналния статус на децата си при личния лекар и при липса на имунизация да се направи такава. Имунизации ще се правят и в Имунизационния кабинет на инспекцията след заявка на тел.0361/6-02-81.

 

02 май  2011 г.

 

Епидемичната обстановка

 

При ежедневния надзор в две лекарски практики на гр.Кърджали регистрираната заболеваемост от грип и ОРЗ за периода  25.04.2011г.29.04.2011 г. по възрастови групи е както следва:

   - от   0 до   4 години   -   0 случая

   - от   5 до 14 години   -   2 случая

   - от 15 до 29 години   -   1 случая

   - от 30 до 64 години   -   1 случая

   - над 65 години           -   2 случая

           общо                           -    6 случая

Броят на заболелите е под епидемичната стойност за Кърджали.

През изминалата седмица  са регистрирани следните остри заразни заболявания:

      Чревни инфекции

         - вирусни хепатити       -   0 случая

         - ентероколити             -  17 случая

 

        Въздушно-капкови инфекции

         - скарлатина                   - 0 случая

         - варицела                       - 8 случая

         - туберкулоза                   - 0 случая

      общо                             25 случая

 

За периода не са регистрирани хранителни взривове и взривове от вътреболнични инфекции на територията на областта.