НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА ПОДОБРЯВАНЕ НА ВАКСИНОПРОФИЛАКТИКАТА НА СЕЗОННИЯ ГРИП И НА ПНЕВМОКОКОВИТЕ ИНФЕКЦИИ ПРИ ЛИЦА НА И НАД 65-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ 2023-2026

 

 

 

02 февруари 2024г.

 

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026, приета с Решение № 65 от 26 януари 2023 г. на Министерския съвет на Република България
 

В изпълнение на Националната програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст е сключен договор за 2024 г., между НЗОК, притежателят на разрешение за употреба чрез упълномощения му представител и притежателят на разрешението за търговия на едро с лекарствени продукти. Наименованието на имунологичния лекарствен продукт, който ще се прилага безплатно по програмата е Prevenar 13:


 

АТС

код

Международно непатентно наименование

/ INN/

Наименование на имунологичния лекарствен продукт

Лекарствена

форма

Количество

на активното

вещество

Код на ваксина

Притежател на разрешението за употреба

Притежател на разрешение за търговия на едро с ЛП (търговец на едро)

J07AL02

Pneumococcus, purified polysaccharides antigen conjugated (13-valent, adsorbed)

PREVENAR 13

Suspension for injection

0.5 ml/dose, 1 pre-filled syringe with separate needle

P1.SE.

PFIZER EUROPE MA EEIG, Белгия

 СТИНГ АД

 

Съгласно, Националната програма, общопрактикуващите лекари прилагат ваксината на целева група за имунизации, а именно - всички лица, които в съответната година навършват 65 годишна възраст и лица над 65 години, включени в пациентската листа на ОПЛ. Имунизацията с ваксина срещу пневмококова инфекция се извърша еднократно, през цялата година - от 01.01.2024 – 31.12.2024 г.

 

Имунизацията при лица на и над 65 г. срещу пневмококови инфекции се извършва с конюгирана пневмококова ваксина, която е с доказана ефективност срещу инвазивни пневмококови заболявания и пневмококова пневмония при възрастни. Ваксинацията е най-ефективният начин за предпазване от грип и пневмококова инфекция. Те са основно средство за профилактика, намаляване на заболяемостта, смъртността и тежките усложнения.

Пневмококовата инфекция е заболяване, причинено от бактерията Streptococcus pneumoniae, известна също като пневмокок. Бактерията причинява множество заболявания, от сравнително леко протичащи, до тежки и животозастрашаващи. Пневмококът е един от главните причинители на придобитата в обществото пневмония, на бактериален менингит и на отит на средното ухо.

Пневмококовите инфекции са най-чести през зимата и пролетта, като случаи се регистрират през цялата година.

Заразяването става по въздушно-капков път. Боледуват най-често децата до 5 годишна възраст и възрастни хора над 65 години. Възникването на пневмококови инфекции се благоприятства от простуда, вирусни респираторни инфекции.

Пневмококовото заболяване може да засегне различни органи и системи в човешкото тяло.

Навлизането на пневмококите през кръвта води до бактериемия и обикновено вторично засягане на мозъчните обвивки, ставите и перитонеума (инвазивно заболяване). Възможно е пневмококите да достигнат и до белите дробове и да предизвикат пневмония. В други случаи, пневмококите се разпространяват от назофарикса и достигат до ушите или синусите.

Симптомите зависят от локализацията на пневмококовата инфекция и може да включват висока температура, отпадналост, задух, учестено дишане, кашлица с гнойни храчки, гнойна секреция от носа, главоболие, отпадналост и др.

Инфекциите с Streptococcus pneumoniae (пневмокок) са сред основните причини за заболяемост и смъртност в света при лицата на и над 65 г.

Придружаващите хронични белодробни и сърдечносъдови заболявания при лицата над 65 г. повишават риска от инвазивна пневмококова болест от 3 до 6 пъти.

 

02 февруари 2024г.

 

Национална програма за подобряване на ваксинопрофилактиката на сезонния грип и на пневмококовите инфекции при лица на и над 65-годишна възраст 2023-2026