ИНФОРМАЦИОНЕН АРХИВ

 

 

ВРЪЗКИ ОТНОСНО:  ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19

 

Актуална информация от МЗ за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

Актуална информация от НЦЗПБ

 

30.09.2020 Заповед № РД-01-549/30.09.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-548/30.09.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-547/30.09.2020

08.09.2020 Заповед № РД-01-500/08.09.2020 - За изменение на Заповед № РД-01-473/14.08.2020 г.

31.08.2020 Заповед № РД-01-489/31.08.2020
31.08.2020 Заповед № РД-01-488/31.08.2020
31.08.2020 Заповед № РД-01-487/31.08.2020

20.08.2020 Заповед № РД-01-477/20.08.2020

14.08.2020 Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 2 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 4 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 5 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
11.08.2020 Заповед № РД-01-459/11.08.2020

04.08.2020 Заповед № РД-01-452/04.08.2020

31.07.2020 Заповед № РД-01-448/31.07.2020

31.07.2020 Заповед № РД-01-447/31.07.2020

31.07.2020 Заповед № РД-01-446/31.07.2020

30.07.2020 Заповед № РД-01-443/30.07.2020

27.07.2020 Заповед № РД-01-438/27.07.2020

17.07.2020 Заповед № РД-01-409/17.07.2020

15.07.2020 Заповед № РД-01-405/15.07.2020
15.07.2020 Заповед № РД-01-404/15.07.2020
15.07.2020 Заповед № РД-01-403/15.07.2020
15.07.2020 Заповед № РД-01-402/15.07.2020

12.07.2020 Заповед № РД-01-399/12.07.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г.)

12.07.2020 Указания за работа на нощни закрити клубове

09.07.2020 Заповед № РД-01-393/09.07.2020

30.06.2020 Заповед № РД-01-372/30.06.2020
30.06.2020 Заповед № РД-01-371/30.06.2020
30.06.2020 Заповед № РД-01-370/30.06.2020
30.06.2020 Заповед № РД-01-369/30.06.2020

22.06.2020 Заповед № РД-01-354/22.06.2020

22.06.2020 Заповед № РД-01-353/22.06.2020
19.06.2020 Заповед № РД-01-347/19.06.2020
17.06.2020 Заповед № РД-01-341/17.06.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-347/19.06.2020 г.)

17.06.2020 Заповед № РД-01-341/17.06.2020

17.06.2020 Заповед № РД-01-339/17.06.2020

13.06.2020 Заповед № РД-01-338/13.06.2020
13.06.2020 Приложение № 1 към Заповед № РД-01-338-13.06.2020
13.06.2020 Appendix No 1 to order RD-01-338/13.06.2020
13.06.2020 Заповед № РД-01-337/13.06.2020
12.06.2020 Заповед № РД-01-336/12.06.2020
12.06.2020 Заповед № РД-01-335/12.06.2020
12.06.2020 Заповед № РД-01-334/12.06.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.)
12.06.2020 Заповед № РД-01-333/12.06.2020
12.06.2020 Заповед № РД-01-332/12.06.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г.)

12.06.2020 Заповед № РД-01-331/12.06.2020

04.06.2020 Заповед № РД-01-314/04.06.2020

11.06.2020 Приложение № 1 към Заповед РД-01-314-04.06.2020

11.06.2020 Declaration Order 314 of 06 June ROMANIAN and BULGARIAN

11.06.2020 Appendix № 1 to Order RD-01-314/04.06.2020

11.06.2020 РД-01-314 / 04.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1

11.06.2020 Dodatek č. 1 k objednávce RD-01-314-04.06.2020

03.06.2020 Заповед № РД-01-302/03.06.2020

03.06.2020 Заповед № РД-01-301/03.06.2020 - За изменение на Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.

02.06.2020 Заповед № РД-01-289/02.06.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.)

01.06.2020 Заповед № РД-01-288/01.06.2020

30.05.2020 Заповед № РД-01-287/30.05.2020

29.05.2020 Заповед № РД-01-285/29.05.2020

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-285/29.05.2020

29.05.2020 Заповед № РД-01-284/29.05.2020

Приложение № 2 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020

Приложение № 4 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020

Приложение № 5 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020

26.05.2020 Заповед № РД-01-277/26.05.2020

22.05.2020 Заповед № РД-01-275/22.05.2020

22.05.2020 Заповед № РД-01-184/22.05.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

21.05.2020 Заповед № РД-01-274/21.05.2020

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-274-21.05.2020

20.05.2020 Заповед № РД-01-272/20.05.2020

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

20.05.2020 Заповед № РД-01-271/20.05.2020

19.05.2020 Заповед № РД-01-270/19.05.2020

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете

Указания за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

15.05.2020 Заповед № РД-01-268/15.05.2020

14.05.2020 Заповед № РД-01-266/14.05.2020

Мотивирано предложение към Заповед № РД-01-266/14.05.2020 г.

14.05.2020 Заповед № РД-01-265/14.05.2020

14.05.2020 Заповед № РД-01-264/14.05.2020

14.05.2020 Заповед № РД-01-263/14.05.2020

14.05.2020 Заповед № РД-01-262/14.05.2020

12.05.2020 Заповед № РД-01-259/12.05.2020

11.05.2020 Заповед № РД-01-256/11.05.2020 - с която се позволява провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина

07.05.2020 Заповед № РД-01-253/07.05.2020

05.05.2020 Заповед № РД-01-252/05.05.2020

05.05.2020 Заповед № РД-01-251/05.05.2020 - с която се преустановява дейността на контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./ по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID 19

05.05.2020 Заповед № РД-01-250/05.05.2020

03.05.2020 Заповед № РД-01-249/03.05.2020 - с която се отменят част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19

01.05.2020 Заповед № РД-01-248/01.05.2020 - с която се разрешават посещенията на природни и национални паркове и планини

01.05.2020 Заповед № РД-01-247/01.05.2020 - с която се отменя задължителното носене на маски на открити обществени места

30.04.2020 Заповед № РД-01-246/30.04.2020

30.04.2020 Заповед № РД-01-246/30.04.2020 - писмо с Вх.№ 12-01-19/ 01.04.2020 г. - от Изпълнителната агенция по лекарствата

30.04.2020 Заповед № РД-01-246/30.04.2020 - писмо с Вх.№ 12-01-19/ 03.04.2020 г. - от Изпълнителната агенция по лекарствата

30.04.2020 Заповед № РД-01-245/30.04.2020

29.04.2020 Заповед № РД-01-243/29.04.2020

28.04.2020 Заповед № РД-01-241/28.04.2020 - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-198/11.04.2020 г.

26.04.2020 Заповед № РД-01-239/26.04.2020

26.04.2020 Заповед № РД-01-238/26.04.2020

24.04.2020 Заповед № РД-01-236/24.04.2020 - с която се удължава срокът за носенето на маски или други средства, покриващи носа и устата

23.04.2020 Заповед № РД-01-231/23.04.2020 - с която се въвежда временна забрана за влизането в България на лица и превозни средства, идващи от Република Турция

21.04.2020 Заповед № РД-01-228/21.04.2020 - за дейностите по асистирана репродукция

21.04.2020 Заповед № РД-01-226/21.04.2020 - за часовите ограничения за влизане и излизане в София

20.04.2020 Заповед № РД-01-225/20.04.2020 - за възобновяването на детските и женските консултации, задължителните имунизации и плановия прием в лечебните заведения

17.04.2020 Заповед № РД-01-224/16.04.2020 - за въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки на територията на София град

15.04.2020 Заповед № РД-01-218/15.04.2020

14.04.2020 Заповед № РД-01-217/14.04.2020

13.04.2020 Заповед № РД-01-202/13.04.2020

11.04.2020 Заповед № РД-01-199/11.04.2020

11.04.2020 Заповед № РД-01-198/11.04.2020

11.04.2020 Заповед № РД-01-197/11.04.2020

10.04.2020 Заповед № РД-01-196/10.04.2020 - За сезонните земеделски работници и лицата, които обработват собствени земеделски площи

10.04.2020 Заповед № РД-01-195/10.04.2020 - За удължаване на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г.

10.04.2020 Заповед № РД-01-193/10.04.2020

09.04.2020 Заповед № РД-01-189/09.04.2020

09.04.2020 Заповед № РД-01-188/09.04.2020 - За допълнение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г.

07.04.2020 Заповед № РД-01-165/07.04.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

06.04.2020 Заповед № РД-01-184/06.04.2020 - с която МЗ въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19

06.04.2020 Заповед № РД-01-183/06.03.2020 - за влизането в България и поставянето под карантина

06.04.2020 Заповед № РД-01-179/06.04.2020 - за кооперативните и фермерски пазари, обработването на земеделски площи, дейностите по отглеждане на селскостопански животни и др.

02.04.2020 Заповед № РД-01-172/02.04.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

01.04.2020 Ръководство за превенция и контрол на COVID-19

31.03.2020 Заповед № РД-01-169/31.03.2020 - за изменение

31.03.2020 Заповед № РД-01-158/31.03.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-157/30.03.2020 г. на директора на РЗИ-Кърджали

30.03.2020 Заповед № РД-01-168/30.03.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-124/19.03.2020 г.

30.03.2020 Заповед № РД-01-157/30.03.2020 - Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Кърджали до 13.04.2020 г.

27.03.2020 Заповед № РД-01-165/27.03.2020 - с която се изменя Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г. за изолация на потвърдените случаи на COVID-19
27.03.2020 Заповед № РД-01-159/27.03.2020 - за определяне на лечебните заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19

26.03.2020 Заповед № РД-01-158/26.03.2020

26.03.2020 Заповед № РД-01-154/26.03.2020 - с която се удължават въведените противоепидемични мерки до 12 април, включително

26.03.2020 Заповед № РД-01-153/25.03.2020 - с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

26.03.2020 Брошура COVID-19

25.03.2020 Заповед № РД-01-152/25.03.2020 - с която се отменя временна забрана за влизане у нас на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Турция

25.03.2020 Заповед № РД-01-149/25.03.2020 - за временна забрана за влизане у нас на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Турция

24.03.2020 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г 

22.03.2020 Заповед № РД-01-145/22.03.2020

22.03.2020 Заповед № РД-01-144/22.03.2020

20.03.2020 Заповед № РД-01-143/20.03.2020 - с която се въвеждат нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

20.03.2020 Заповед № РД-01-140/19.03.2020 - която допълва Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г.

19.03.2020 Заповед № РД-01-139/19.03.2020 - която допълва противоепидемичните мерки, въведени на територията на България

17.03.2020 Заповед № РД-01-131/17.03.2020 - която допълва Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.
17.03.2020 Заповед № РД-01-130/17.03.2020 - във връзка с усложняващаща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

16.03.2020 Заповед № РД-01-128/16.03.2020 - Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България и във връзка с обявената от СЗО пандемия
16.03.2020 Заповед № РД-01-127/16.03.2020 - за временна забрана влизането на територията на Р България на лица, пристигащи от...
14.03.2020 Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространиение на COVID-19
14.03.2020 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. (актуализирана)
13.03.2020 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020
На вниманието на мед. специалисти: Основни стъпки и поведение при идентифициране на пациенти със съмнение за COVID-19
Предпазни мерки Коронавирус

Актуална информация от МЗ за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

Актуална информация от НЦЗПБ

Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ВЛИЗАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ГКПП МАКАЗА - НИМФЕЯ

 

Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол на ГКПП Маказа–Нимфея, декларация Приложение №1 към Заповед №РД-01-372 от 30.06.2020г. на министъра на здравеопазването, в която се задължават да спазват противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здревеопазването на територията на Република България, както и че са запознати с рисковете от заболяването COVID-19.

Приложенията може да изтеглите от тук, като предварително ги попълните и представите на органите на държавния здравен контрол на ГКПП Маказа - Нимфея.

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г.
Appendix No 1 to order RD-01-372/30.06.2020

Declaration Order 372 of 30 June ROMANIAN and BULGARIAN
РД-01-372/30.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1
Příloha č.1 k usnesení č RD-01-372/30.06.2020

 

 

 

Система за е-връчване НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция от разпространение на коронавирус COVID–19 РЗИ-Кърджали, препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

 

Система за сигурно електронно връчване Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрацията, без да е необходимо от физическо присъствие на място. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица.

По електронна поща на адрес: rzi.kardjali@gmail.com – всички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.
Гореща линия: 0361 / 6 02 73

 

 

 

 

 

 

 

Интегрирана система за управление на качеството