ИНФОРМАЦИОНЕН АРХИВ

 

 

ВРЪЗКИ ОТНОСНО:  ИНФОРМАЦИЯ ЗА COVID-19

 
Нормативни актове

Актуална информация от МЗ за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

Актуална информация от НЦЗПБ

 

 

 

03.11.2021 Заповед № РД-01-890/03.11.2021

26.10.2021 Заповед № РД-01-874/26.10.2021
26.10.2021 Заповед № РД-01-870/26.10.2021
21.10.2021 Заповед № РД-01-861/21.10.2021
19.10.2021 Заповед № РД-01-856/19.10.2021
13.10.2021 Заповед № РД-01-835/13.10.2021

 

 

31.05.2021 Заповед № РД-01-389/31.05.2021

31.05.2021 Заповед № РД-01-387/31.05.2021

28.05.2021 Заповед № РД-01-384/28.05.2021

28.05.2021 Заповед № РД-01-381/28.05.2021

28.05.2021 Заповед № РД-01-379/28.05.2021

27.05.2021 Заповед № РД-01-377/27.05.2021

27.05.2021 Заповед № РД-01-376/27.05.2021

27.05.2021 Заповед № РД-01-375/27.05.2021

27.05.2021 Заповед № РД-01-374/27.05.2021

27.05.2021 Заповед № РД-01-373/27.05.2021

16.04.2021 Заповед № РД-01-240/16.04.2021

16.04.2021 Заповед № РД-01-239/16.04.2021

13.04.2021 Заповед № РД-01-232/13.04.2021

13.04.2021 Заповед № РД-01-231/13.04.2021

08.04.2021 Заповед № РД-01-220/08.04.2021

02.04.2021 Заповед № РД-01-202/02.04.2021

31.03.2021 Заповед № РД-01-197/31.03.2021

31.03.2021 Заповед № РД-01-196/31.03.2021

30.03.2021 Заповед № РД-01-194/30.03.2021

22.03.2021 Заповед № РД-01-177/22.03.2021

18.03.2021 Заповед № РД-01-173/18.03.2021

15.03.2021 Заповед № РД-01-168/15.03.2021

12.03.2021 Заповед № РД-01-167/12.03.2021

26.02.2021 Заповед № РД-01-132/26.02.2021

16.02.2021 Заповед № РД-01-105/16.02.2021

16.02.2021 Предложения на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България по време на
удължената епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19, считано от 15.02.2021

18.02.2021 Order № РД-01-105/18.02.2021

14.02.2021 Заповед № РД-01-98/14.02.2021

15.02.2021 Заповед № РД-01-91/11.02.2021

15.02.2021 Мотиви

01.02.2021 Заповед № РД-01-74/01.02.2021

26.01.2021 Заповед № РД-01-52/26.01.2021

26.01.2021 Заповед № РД-01-51/26.01.2021

26.01.2021 Заповед № РД-01-50/26.01.2021

22.01.2021 Заповед № РД-01-47/22.01.2021

15.01.2021 Заповед № РД-01-23/15.01.2020

15.01.2021 Мотиви

15.01.2021 Заповед № РД-01-20/15.01.2021

15.01.2021 Предложение на ГДЗИ за поетапно облекчаване на въведените противоепидемични мерки на територията на страната
по време на удължената с Решение № 855 на Министерския съвет от 25 ноември 2020 г. до 31 януари 2021 г. извънредната епидемична обстановка

25.12.2020 Заповед № РД-01-726/23.12.2020

25.12.2020 Информирано съгласие за извършване на ваксинация срещу COVID-19

23.12.2020 Заповед № РД-01-725/23.12.2020

23.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки

22.12.2020 Заповед № РД-01-724/22.12.2020

22.12.2020 Мотиви

22.12.2020 Приложение 1 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020

22.12.2020 Приложение 2 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020

22.12.2020 Приложение 3 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020

22.12.2020 Приложение 4 към Заповед № РД-01-724/22.12.2020

21.12.2020 Заповед № РД-01-721/21.12.2020

21.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на противоепидемични мерки

20.12.2020 Заповед № РД-01-720/20.12.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-721/21.12.2020 г.)

20.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки спрямо лицата, които пристигат на територията на страната с
начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

20.12.2020 Заповед № РД-01-719/20.12.2020

20.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки спрямо лицата, които пристигат на територията на страната с
начална точка на отпътуване от Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия

18.12.2020 Заповед № РД-01-718/18.12.2020

18.12.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

18.12.2020 Заповед № РД-01-716/18.12.2020

18.12.2020 Мотиви Заповед № РД-01-716/18.12.2020

18.12.2020 Писмо вх. № 12-01-98/15.12.2020

15.12.2020 Заповед № РД-01-701/14.12.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-724/22.12.2020 г.)

15.12.2020 Мотиви Заповед № РД-01-701/14.12.2020

27.11.2020 Заповед № РД-01-680/27.11.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-719/20.12.2020 г.)

27.11.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

25.11.2020 Заповед № РД-01-677/25.11.2020

25.11.2020 Предложение на ГДЗИ за удължаване на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България

25.11.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

25.11.2020 Заповед № РД-01-676/25.11.2020

25.11.2020 Мотиви

25.11.2020 Заповед № РД-01-675/25.11.2020

25.11.2020 Предложение на ГДЗИ за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България

25.11.2020 Предложение на ГДЗИ за удължаване на извънредната епидемична обстановка на територията на Република България

16.11.2020 Заповед № РД-01-658/16.11.2020

16.11.2020 Мотиви

13.11.2020 Заповед № РД-01-655/13.11.2020 - отменена

13.11.2020 Предложение ГДЗИ

13.11.2020 Мотиви

11.11.2020 Заповед № РД-01-651/11.11.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-655/13.11.2020 г.)

11.11.2020 Предложение на ГДЗИ

10.11.2020 Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 1 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 2 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 3 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 4 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

10.11.2020 Приложение № 5 към Заповед № РД-01-648/10.11.2020

06.11.2020 Заповед № РД-01-637/06.11.2020 (Отменена със Заповед № РД-01-648/10.11.2020 г.)

06.11.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-637/06.11.2020 - отменена

06.11.2020 Приложение № 1 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

06.11.2020 Приложение № 2 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

06.11.2020 Приложение № 3 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

06.11.2020 Приложение № 4 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

06.11.2020 Приложение № 5 към Заповед № РД-01-637/06.11.2020

30.10.2020 Заповед №-РД-01-445/30.10.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

27.10.2020 Заповед №-РД-01-626/27.10.2020 - отменена

26.10.2020 Заповед №-РД-01-440/26.10.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

23.10.2020 Заповед №-РД-01-619/23.10.2020 - отменена

23.10.2020 Мотиви към Заповед №-РД-01-619/23.10.2020

22.10.2020 Заповед № РД-01-611/22.10.2020 - отменена

22.10.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-611/22.10.2020

22.10.2020 Заповед № РД-01-610/22.10.2020

22.10.2020 Мотиви към Заповед № РД-01-610/22.10.2020

21.10.2020 Заповед № РД-01-609/21.10.2020 - отменена

21.10.2020 Заповед № РД-01-608/21.10.2020

21.10.2020 Мотиви към Заповед РД-01-608/21.10.2020

13.10.2020 Заповед № РД-01-604/13.10.2020 - отменена

13.10.2020 Заповед № РД-01-603/13.10.2020 - отменена

12.10.2020 Заповед № РД-01-583/12.10.2020

07.10.2020 Заповед № РД-01-572/07.10.2020 - отменена

30.09.2020 Заповед № РД-01-549/30.09.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-548/30.09.2020

30.09.2020 Заповед № РД-01-547/30.09.2020

08.09.2020 Заповед № РД-01-500/08.09.2020 - За изменение на Заповед № РД-01-473/14.08.2020 г.

31.08.2020 Заповед № РД-01-489/31.08.2020
31.08.2020 Заповед № РД-01-488/31.08.2020
31.08.2020 Заповед № РД-01-487/31.08.2020

20.08.2020 Заповед № РД-01-477/20.08.2020

14.08.2020 Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 2 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 4 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
14.08.2020 Приложение № 5 към Заповед № РД-01-473/14.08.2020
11.08.2020 Заповед № РД-01-459/11.08.2020

04.08.2020 Заповед № РД-01-452/04.08.2020

31.07.2020 Заповед № РД-01-448/31.07.2020

31.07.2020 Заповед № РД-01-447/31.07.2020

31.07.2020 Заповед № РД-01-446/31.07.2020

30.07.2020 Заповед № РД-01-443/30.07.2020

27.07.2020 Заповед № РД-01-438/27.07.2020

17.07.2020 Заповед № РД-01-409/17.07.2020

15.07.2020 Заповед № РД-01-405/15.07.2020
15.07.2020 Заповед № РД-01-404/15.07.2020
15.07.2020 Заповед № РД-01-403/15.07.2020
15.07.2020 Заповед № РД-01-402/15.07.2020

12.07.2020 Заповед № РД-01-399/12.07.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-403/15.07.2020 г.)

12.07.2020 Указания за работа на нощни закрити клубове

09.07.2020 Заповед № РД-01-393/09.07.2020

30.06.2020 Заповед № РД-01-372/30.06.2020
30.06.2020 Заповед № РД-01-371/30.06.2020
30.06.2020 Заповед № РД-01-370/30.06.2020
30.06.2020 Заповед № РД-01-369/30.06.2020

22.06.2020 Заповед № РД-01-354/22.06.2020

22.06.2020 Заповед № РД-01-353/22.06.2020
19.06.2020 Заповед № РД-01-347/19.06.2020
17.06.2020 Заповед № РД-01-341/17.06.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-347/19.06.2020 г.)

17.06.2020 Заповед № РД-01-341/17.06.2020

17.06.2020 Заповед № РД-01-339/17.06.2020

13.06.2020 Заповед № РД-01-338/13.06.2020
13.06.2020 Приложение № 1 към Заповед № РД-01-338-13.06.2020
13.06.2020 Appendix No 1 to order RD-01-338/13.06.2020
13.06.2020 Заповед № РД-01-337/13.06.2020
12.06.2020 Заповед № РД-01-336/12.06.2020
12.06.2020 Заповед № РД-01-335/12.06.2020
12.06.2020 Заповед № РД-01-334/12.06.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-338/13.06.2020 г.)
12.06.2020 Заповед № РД-01-333/12.06.2020
12.06.2020 Заповед № РД-01-332/12.06.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-337/13.06.2020 г.)

12.06.2020 Заповед № РД-01-331/12.06.2020

04.06.2020 Заповед № РД-01-314/04.06.2020

11.06.2020 Приложение № 1 към Заповед РД-01-314-04.06.2020

11.06.2020 Declaration Order 314 of 06 June ROMANIAN and BULGARIAN

11.06.2020 Appendix № 1 to Order RD-01-314/04.06.2020

11.06.2020 РД-01-314 / 04.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1

11.06.2020 Dodatek č. 1 k objednávce RD-01-314-04.06.2020

03.06.2020 Заповед № РД-01-302/03.06.2020

03.06.2020 Заповед № РД-01-301/03.06.2020 - За изменение на Заповед № РД-01-284/29.05.2020 г.

02.06.2020 Заповед № РД-01-289/02.06.2020 - (Отменена със Заповед № РД-01-302/03.06.2020 г.)

01.06.2020 Заповед № РД-01-288/01.06.2020

30.05.2020 Заповед № РД-01-287/30.05.2020

29.05.2020 Заповед № РД-01-285/29.05.2020

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-285/29.05.2020

29.05.2020 Заповед № РД-01-284/29.05.2020

Приложение № 2 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020

Приложение № 4 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020

Приложение № 5 към Заповед № РД-01-284/29.05.2020

26.05.2020 Заповед № РД-01-277/26.05.2020

22.05.2020 Заповед № РД-01-275/22.05.2020

22.05.2020 Заповед № РД-01-184/22.05.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

21.05.2020 Заповед № РД-01-274/21.05.2020

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-274-21.05.2020

20.05.2020 Заповед № РД-01-272/20.05.2020

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

Мерки за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

20.05.2020 Заповед № РД-01-271/20.05.2020

19.05.2020 Заповед № РД-01-270/19.05.2020

Указания на министъра на младежта и спорта относно функционирането на фитнес залите и фитнес центровете

Указания за организиране на дейностите в детските градини и детските ясли след възстановяване на приема на деца

Указания за функциониране на места за настаняване и заведения за хранене и развлечения

15.05.2020 Заповед № РД-01-268/15.05.2020

14.05.2020 Заповед № РД-01-266/14.05.2020

Мотивирано предложение към Заповед № РД-01-266/14.05.2020 г.

14.05.2020 Заповед № РД-01-265/14.05.2020

14.05.2020 Заповед № РД-01-264/14.05.2020

14.05.2020 Заповед № РД-01-263/14.05.2020

14.05.2020 Заповед № РД-01-262/14.05.2020

12.05.2020 Заповед № РД-01-259/12.05.2020

11.05.2020 Заповед № РД-01-256/11.05.2020 - с която се позволява провеждането на културни събития и посещенията на музеи, галерии, библиотеки и кина

07.05.2020 Заповед № РД-01-253/07.05.2020

05.05.2020 Заповед № РД-01-252/05.05.2020

05.05.2020 Заповед № РД-01-251/05.05.2020 - с която се преустановява дейността на контролно-пропускателните пунктове на входно-изходните пътища на областните центрове

Изисквания към бизнес операторите, стопанисващи обекти за обществено хранене /градинки, тераси и др./ по прилагане на противоепидемиологични мерки във връзка с COVID 19

05.05.2020 Заповед № РД-01-250/05.05.2020

03.05.2020 Заповед № РД-01-249/03.05.2020 - с която се отменят част от противоепидемичните мерки, въведени заради COVID-19

01.05.2020 Заповед № РД-01-248/01.05.2020 - с която се разрешават посещенията на природни и национални паркове и планини

01.05.2020 Заповед № РД-01-247/01.05.2020 - с която се отменя задължителното носене на маски на открити обществени места

30.04.2020 Заповед № РД-01-246/30.04.2020

30.04.2020 Заповед № РД-01-246/30.04.2020 - писмо с Вх.№ 12-01-19/ 01.04.2020 г. - от Изпълнителната агенция по лекарствата

30.04.2020 Заповед № РД-01-246/30.04.2020 - писмо с Вх.№ 12-01-19/ 03.04.2020 г. - от Изпълнителната агенция по лекарствата

30.04.2020 Заповед № РД-01-245/30.04.2020

29.04.2020 Заповед № РД-01-243/29.04.2020

28.04.2020 Заповед № РД-01-241/28.04.2020 - За изменение и допълнение на Заповед № РД-01-184/06.04.2020 г., изменена със Заповед № РД-01-198/11.04.2020 г.

26.04.2020 Заповед № РД-01-239/26.04.2020

26.04.2020 Заповед № РД-01-238/26.04.2020

24.04.2020 Заповед № РД-01-236/24.04.2020 - с която се удължава срокът за носенето на маски или други средства, покриващи носа и устата

23.04.2020 Заповед № РД-01-231/23.04.2020 - с която се въвежда временна забрана за влизането в България на лица и превозни средства, идващи от Република Турция

21.04.2020 Заповед № РД-01-228/21.04.2020 - за дейностите по асистирана репродукция

21.04.2020 Заповед № РД-01-226/21.04.2020 - за часовите ограничения за влизане и излизане в София

20.04.2020 Заповед № РД-01-225/20.04.2020 - за възобновяването на детските и женските консултации, задължителните имунизации и плановия прием в лечебните заведения

17.04.2020 Заповед № РД-01-224/16.04.2020 - за въвеждането на допълнителни противоепидемични мерки на територията на София град

15.04.2020 Заповед № РД-01-218/15.04.2020

14.04.2020 Заповед № РД-01-217/14.04.2020

13.04.2020 Заповед № РД-01-202/13.04.2020

11.04.2020 Заповед № РД-01-199/11.04.2020

11.04.2020 Заповед № РД-01-198/11.04.2020

11.04.2020 Заповед № РД-01-197/11.04.2020

10.04.2020 Заповед № РД-01-196/10.04.2020 - За сезонните земеделски работници и лицата, които обработват собствени земеделски площи

10.04.2020 Заповед № РД-01-195/10.04.2020 - За удължаване на противоепидемичните мерки до 13.05.2020 г.

10.04.2020 Заповед № РД-01-193/10.04.2020

09.04.2020 Заповед № РД-01-189/09.04.2020

09.04.2020 Заповед № РД-01-188/09.04.2020 - За допълнение на Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 г.

07.04.2020 Заповед № РД-01-165/07.04.2020 - Заповед на директора на РЗИ-Кърджали

06.04.2020 Заповед № РД-01-184/06.04.2020 - с която МЗ въвежда в експлоатация Национална информационна система за борба с COVID-19

06.04.2020 Заповед № РД-01-183/06.03.2020 - за влизането в България и поставянето под карантина

06.04.2020 Заповед № РД-01-179/06.04.2020 - за кооперативните и фермерски пазари, обработването на земеделски площи, дейностите по отглеждане на селскостопански животни и др.

02.04.2020 Заповед № РД-01-172/02.04.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.

01.04.2020 Ръководство за превенция и контрол на COVID-19

31.03.2020 Заповед № РД-01-169/31.03.2020 - за изменение

31.03.2020 Заповед № РД-01-158/31.03.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-157/30.03.2020 г. на директора на РЗИ-Кърджали

30.03.2020 Заповед № РД-01-168/30.03.2020 - за допълнение на Заповед № РД-01-124/19.03.2020 г.

30.03.2020 Заповед № РД-01-157/30.03.2020 - Въвеждане на противоепидемични мерки на територията на област Кърджали до 13.04.2020 г.

27.03.2020 Заповед № РД-01-165/27.03.2020 - с която се изменя Заповед № РД-01-129/16.03.2020 г. за изолация на потвърдените случаи на COVID-19
27.03.2020 Заповед № РД-01-159/27.03.2020 - за определяне на лечебните заведения, които да извършват лечение и наблюдение на пациенти с COVID-19

26.03.2020 Заповед № РД-01-158/26.03.2020

26.03.2020 Заповед № РД-01-154/26.03.2020 - с която се удължават въведените противоепидемични мерки до 12 април, включително

26.03.2020 Заповед № РД-01-153/25.03.2020 - с която се облекчава преминаването през контролно-пропускателните пунктове в областните центрове

26.03.2020 Брошура COVID-19

25.03.2020 Заповед № РД-01-152/25.03.2020 - с която се отменя временна забрана за влизане у нас на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Турция

25.03.2020 Заповед № РД-01-149/25.03.2020 - за временна забрана за влизане у нас на тежкотоварни автомобили, пътуващи за Турция

24.03.2020 Закон за мерките и действията по време на извънредното положение, обявено с решение на Народното събрание от 13 март 2020г 

22.03.2020 Заповед № РД-01-145/22.03.2020

22.03.2020 Заповед № РД-01-144/22.03.2020

20.03.2020 Заповед № РД-01-143/20.03.2020 - с която се въвеждат нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

20.03.2020 Заповед № РД-01-140/19.03.2020 - която допълва Заповед № РД-01-130/17.03.2020 г.

19.03.2020 Заповед № РД-01-139/19.03.2020 - която допълва противоепидемичните мерки, въведени на територията на България

17.03.2020 Заповед № РД-01-131/17.03.2020 - която допълва Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г.
17.03.2020 Заповед № РД-01-130/17.03.2020 - във връзка с усложняващаща се епидемична обстановка, свързана с разпространението на COVID-19 на територията на страната

16.03.2020 Заповед № РД-01-128/16.03.2020 - Наредбата за условията и реда за провеждане на граничен здравен контрол на Република България и във връзка с обявената от СЗО пандемия
16.03.2020 Заповед № РД-01-127/16.03.2020 - за временна забрана влизането на територията на Р България на лица, пристигащи от...
14.03.2020 Алгоритъм на дезинфекционните мероприятия в обекти с обществено предназначение в условията на епидемично разпространиение на COVID-19
14.03.2020 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 г. (актуализирана)
13.03.2020 Заповед № РД-01-124/13.03.2020 на МЗ за въвеждане на противоепидемични мерки на територията на Република България до 29.03.2020
На вниманието на мед. специалисти: Основни стъпки и поведение при идентифициране на пациенти със съмнение за COVID-19
Предпазни мерки Коронавирус

Актуална информация от МЗ за коронавирус COVID-19 /за граждани и медицински специалисти/

Актуална информация от НЦЗПБ

Как да се предпазите от COVID-19 и да намалите разпространението му?

 

 

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ ГРАЖДАНИ ВЛИЗАЩИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ ОТ ГКПП МАКАЗА - НИМФЕЯ

 

Лицата, които не се поставят под карантина, както и лицата, които преминават транзитно през територията на страната, представят на органите на граничния здравен контрол на ГКПП Маказа–Нимфея, декларация Приложение №1 към Заповед №РД-01-372 от 30.06.2020г. на министъра на здравеопазването, в която се задължават да спазват противоепидемичните мерки, въведени със заповед на министъра на здревеопазването на територията на Република България, както и че са запознати с рисковете от заболяването COVID-19.

Приложенията може да изтеглите от тук, като предварително ги попълните и представите на органите на държавния здравен контрол на ГКПП Маказа - Нимфея.

Приложение № 1 към Заповед № РД-01-372/30.06.2020 г.
Appendix No 1 to order RD-01-372/30.06.2020

Declaration Order 372 of 30 June ROMANIAN and BULGARIAN
РД-01-372/30.06.2020 sayılı Emre ilişkin Ek No 1
Příloha č.1 k usnesení č RD-01-372/30.06.2020

 

 

 

Система за е-връчване НА ВНИМАНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ

 

Предвид създадената ситуация и ограничаване, противодействие и превенция от разпространение на коронавирус COVID–19 РЗИ-Кърджали, препоръчва да се използват електронните канали за комуникация, както следва:

 

Система за сигурно електронно връчване Системата дава възможност за водене на кореспонденция по електронен път /подаване на сигнали, жалби, искания, заявления за услуги и др./ към и от администрацията, без да е необходимо от физическо присъствие на място. Държавна агенция „Електронно управление“ поддържа и администрира системата, като е важно да се знае, че комуникацията чрез системата за е-връчване замества класическия метод за препоръчана поща, като е в съответствие с Регламент (ЕС) № 910/2014 г., чл. 44, чл. 43, чл. 26, ал. 2 и ал. 4 от Закона за електронно управление. Електронното връчване е система, която позволява изпращане и/или получаване и съхранение на електронни документи от публични органи, физически и юридически лица.

По електронна поща на адрес: rzi.kardjali@gmail.com – всички прилагани документи трябва да бъдат подписани с КЕП
Забележка:
Всички административни услуги могат да бъдат заявени по електронен път.
При всички електронни канали за заявяване на услуга може да се изисква идентификация с КЕП (Квалифициран електронен подпис) или ПИК на НОИ.
Резултатът от заявената услуга може да получите по електронен път с или с лицензиран пощенски оператор.
Гореща линия: 0361 / 6 02 73

 

 

 

 

 

 

 

Интегрирана система за управление на качеството