МЕСТА ЗА СПЕЦИАЛИЗАНТИ

 

 

 

 

 

 

03 юни 2024г.

 

                                                        Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности 
 

 

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

 

1.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Ендокринология и болести на обмяната 1 31.05.2024г. 30.06.2024г. 0361/68 249 НЕ

 

03 април 2024г.

 

                                                        Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности 
 

 

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

 

1.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Акушерство и гинекология

 

1

 

02.04.2024г.

 

02.05.2024г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

2.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Ендокринология и болести на обмяната

 

1

02.04.2024г.

02.05.2024г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

3.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Образна диагностика

 

1

02.04.2024г.

02.05.2024г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

03 октомври 2023г.


Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности 

 

База за обучение

Специалност

Брой обявени свободни длъжности за специализанти

Начална дата за подаване на документи

Крайна дата за подаване на документи

Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт)

Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)

 

1.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

 

Педиатрия

 

1

 

26.09.2023г.

 

26.10.2023г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

2.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

Вътрешни болести

 

1

 

26.09.2023г.

 

26.10.2023г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

3.

МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД град Кърджали

 

Нервни болести

 

1

 

26.09.2023г.

 

26.10.2023г.

 

0361/68 249

 

НЕ

 

15 ноември  2022г.

 

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Гастроентерология 1 15.11.2022 г. 15.12.2022 г. 0361/ 68 249 НЕ
2. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Нервни болести 1 15.11.2022 г. 15.12.2022 г. 0361/ 68 249 НЕ

 

13 май  2022г.

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности  
       
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)  
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Кожни и венерически болести 1 12.05.2022г. 13.06.2022г. 0361/ 68 249 НЕ  
                 

12 април  2022г.

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Кардиология 1 13.04.2022г. 13.05.2022г. 0361/ 68 249 НЕ
               

30 март  2022г.

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Инфекциозни болести 1     0361/ 68 249 НЕ
               
  Във връзка с изменението на Наредба №1 от 2015г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването, публикувано в Държавен вестник, брой 96 от 19.11.2021г. §2 от Преходните и заключителни разпоредби, МБАЛ „Д-р Атанас Дафовски“ АД ще зачисли за специалност 1 /един/ лекар, работещ в отделение, осъществяващо лечение на пациенти с COVID-19 за придобиване на специалност „Инфекциозни болести“.

 

25 януари  2022г.

 Свободни длъжности за специализанти по клинични специалности
     
  База за обучение Специалност Брой обявени свободни длъжности за специализанти Начална дата за подаване на документи Крайна дата за подаване на документи  Телефон за контакт (и евентуално лице за контакт) Мястото финансирано ли е от държавата (да/не)
1. МБАЛ "Д-р Атанас Дафовски" АД град Кърджали Кожни и венерически болести 1 19.01.2022г. 21.02.2022г. 0361/ 68 249 НЕ
               

15 октомври  2021г.