Имунизационен календар на Република България

 

Навършена възраст

Имунизация

Ваксина

Начин на приложение

През първите 24 часа

Имунизация против хепатит

Рекомбинантна хепатит

мускулно, 0,5 мл

след раждането

тип В (I прием)

В ваксина

 

От 48-ия час след

Имунизация против тубер-

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

раждането

кулоза

 

 

Един месец

Имунизация против хепатит В

Рекомбинантна хепатит

мускулно, 0,5 мл

 

(II прием)

В ваксина

 

Два месеца

Имунизация против полио-

Тривалентна инактивирана

мускулно, 0,5 мл

 

миелит (I прием)

полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

 

 

Имунизация против дифтерия,

Ваксина ДТК

подкожно, 0,5 мл

 

тетанус и коклюш (I прием)

 

 

Три месеца

Имунизация против полио-

Тривалентна инактивирана

мускулно, 0,5 мл

 

миелит (II прием)

полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

 

 

Имунизация против дифтерия,

Ваксина ДТК

подкожно, 0,5 мл

 

тетанус и коклюш (II прием)

 

 

Четири месеца

Имунизация против полио-

Тривалентна инактивирана

мускулно, 0,5 мл

 

миелит (III прием)

полиомиелитна ваксина (I, II, III тип)

 

 

Имунизация против дифтерия,

Ваксина ДТК

подкожно, 0,5 мл

 

тетанус и коклюш (III прием)

 

 

Шест месеца

Имунизация против хепатит

Рекомбинантна хепатит

мускулно, 0,5 мл

 

тип В (III прием)

В ваксина

 

Седем месеца

Проверка за белег след БЦЖ

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

 

имунизацията. На децата без

 

 

 

белег се прави проба Манту

 

 

 

(5 МЕ ППД) и отрицателните

 

 

 

се имунизират

 

 

Тринадесет месеца

Имунизация против морбили,

Триваксина морбили-паротит-

подкожно или

 

паротит и рубеола

рубеола

мускулно, 0,5 мл

Шестнадесет месеца

Първа реимунизация

Тривалентна инактивирана

мускулно, 0,5 мл

 

против полиомиелит

полиомиелитна ваксина

 

 

(IV прием)

(I, II и III тип)

 

До 24-ия месец

Първа реимунизация против

Ваксина ДТК

подкожно, 0,5 мл

(не по-рано от една

дифтерия, тетанус и коклюш

 

 

година след III прием)

 

 

 

6 години

Втора реимунизация

Комбинирана ваксина

мускулно, 0,5 мл

 

против полиомиелит

против дифтерия, тетанус,

 

 

(V прием)

коклюш (безклетъчна ком-

 

 

Втора реимунизация

понента) и полиомиелит

 

 

против дифтерия,

(инактивирана)

 

 

тетанус и коклюш

 

 

7 години

Реимунизация против

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

 

туберкулоза (след отрицателна проба Манту)

 

 

Единадесет години

Реимунизация против тубер-

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

 

кулоза (след отрицателна

 

 

 

проба Манту)

 

 

Дванадесет години

Реимунизация против морбили,

Триваксина морбили-паротит-

подкожно или

 

паротит и рубеола

рубеола

мускулно, 0,5 мл

 

Реимунизация против тетанус

ТД ваксина

мускулно, 0,5 мл

 

и дифтерия

 

 

Седемнадесет години

Реимунизация против тетанус

ТД ваксина

мускулно, 0,5 мл

 

и дифтерия

 

 

 

Реимунизация против тубер-

БЦЖ ваксина

вътрекожно, 0,1 мл

 

кулоза (след отрицателна проба Манту)

 

 

От 25-ата година през

Реимунизация против тетанус

ТД ваксина

мускулно, 0,5 мл

10 години

и дифтерия