РЕГИСТЪР НА ДЕКЛАРАЦИИТЕ ПО ЧЛ.12  ОТ ЗПУКИ

№ по ред

  Длъжностни наименования

  Име, презиме и фамилия Подадена
по чл.12
т.1
Подадена
по чл.12
т.
2
Подадена
по чл.12
т.3
Подадена
по чл.12
т.4
1

Директор

Д-р Виктор  Кирчев

да да    
2

Зам.Директор

         
3

Главен секретар

Петя  Папазова

да да    
4   Директор на дирекция "АПФСО"  инж. Дениз  Насуфов да да    
5

Юрисконсулт

Мариела Башева

да да    
6

Главен експерт

Янка  Василева

да да    
7

Главен експерт

инж.Селвие Ахмед

да да    
8

Старши експерт

Гинка  Тонгова

да да    
9

Главен специалист - деловодител

Айлин  Хасан

да да    
10

Главен експерт

Лена   Иванова

да да    
11

Главен счетоводител

Мария  Жилова

да да    
12

Младши експерт

Румяна   Ангелова

да да    
13

Главен специалист-механик

Николай  Георгиев

да да    
14

Директор на дирекция"МД"

Д-р Павел  Милев

да да    
15

Главен инспектор

Д-р Виолета  Параскова

да да    
16

Главен експерт

Д-р Eвелина  Атанасова-Борисова

да да    
17

Главен експерт

инж.Стоянка  Кочарова

да да    
18

Младши експерт

инж.Боян Кючуков

да да    
19

Главен специалист

Ивет  Иванова

да да    
20

Младши експерт

Веселина  Делева

да да    
21

Изпълнител-шофьор

Стойчо  Стойков

да да    
22

Директор на дирекция "ОЗ"

инж. Росица  Иванова

да да    
23

Началник отдел "ЗК"

Петя  Ханджиева

да да    
24

Инспектор

Мелек Вели

да да    
25

Инспектор

инж. Добринка Москова

да да    
26

Инспектор

Михаил Михайлов

да да    
27

Инспектор

Румен Пенчев

да да    
28 Младши експерт Людмила Кючукова да да    
29

Инспектор

Иван  Иванов

да да    
30 Младши експерт Гюлназ Бекир да да    
31

Изпълнител-шофьор

Джемал Мюмюн

да да    
32

Началник отдел "ПБПЗ"

Росица Чилингирова

да да    
33

Началник отдел "ПБПЗ"

Росица Чилингирова

да да    
34

Главен експерт

Д-р Валентин  Колев да да    
35

Старши експерт

Ренета  Велкова

да да    
36

Директор на дирекция "ЛИ"

Нели  Кирева

да да    
37

Главен експерт

инж. Рени  Митева

да да    
38

Старши експерт

инж.Веселина  Солакова

да да    
39

Старши експерт

Цветана  Костова

да да    
40 Младши експерт Цветелина  Кръстева да да    
41

Младши експерт

Маргарита  Дзивкова

да да    
42

Младши експерт

Милена Цонева

да да    
43

Младши експерт

Румяна Кирекчиева

да да    
44

Главен специалист

Захаринка  Добрева

да да    
45

Изпълнител-хигиенист

Гюлбеяз  Ариф

да да    
46

Директор на дирекция "НЗБ"

Д-р Таня  Беловска

да да    
47

Главен експерт

Айля  Мурад

да да    
48

Старши експерт

Кристина Стоилова

да да    
49

Инспектор

Марияна  Бояджиева

да да    
50

Инспектор

Мариана Михайлова

да да    
51

Инспектор

Анелия  Караиванова

да да    
52

Инспектор

Марияна Тонгова

да да    
53

Младши експерт

Нефиде Вели

да да    
54

Младши експерт

Севинч Какид

да да    
55

Младши експерт

Славка  Йоргова

да да    
56

Младши експерт

Ангелина  Ангелова

да да    

ВЪТРЕШНИ ПРАВИЛА за прилагане на Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси в Регионална здравна инспекция - Кърджали