07 март 2013 г.

 

Заключителна среща между партньорите по проект RCEH

 

На 6 март 2013 г. в Регионалната лаборатория по обществено здраве в Александруполис се проведе информационен ден, организиран от третия партньор по проект RCEH.

В приветствените си слова ръководителят на проекта доц.д-р Жени Стайкова,дм и Елеонора Хаджипашали - изпълнителен директор в централното ръководство на мрежата от лаборатории по обществено здраве в Р.Гърция подчертаха успешната реализация на всички дейности и значимостта на постигнатото. Сега предстои обща работа за устойчивостта на проекта Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве и ние ще поддържаме контакти с всички заинтересовани страни от двете страни на границата - каза доц.Стайкова.

Събитието бе уважено от екип по проекта от българска страна, експерти от Гръцкия център по контрол и превенция на болестите и ръководители на лаборатории за здравен контрол в регион Източна Македония и Тракия - Р.Гърция, които обмениха идеи и планове за сътрудничество.

 

 

28 февруари 2013 г.

 

С информационен ден в РЗИ приключиха дейностите по проект Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве

 

Информационният ден започна с водосвет - благослов и освещаване на Трансграничния изследователски център Околна среда и здраве в РЗИ, който бе отслужен отец Николай - свещенник в средновековния манастирски комплекс Св. Йоан Предтеча в кв.Веселчане, представител на Негово Високопреосвещенство Пловдивския митрополит Николай.

След това в конферентната зала на Дома на здравето партньорите по проекта презентираха най-важните моменти от същността и реализацията му. Презентациите можете да изтеглите от тук.

В информационния ден участваха д-р Димитър Димитров - директор на Дирекция Обществено здраве и управление на специализирани донорски програми в МЗ, заместник областният управител Асен Тюрдиев, кметът на община Кърджали инж.Хасан Азис - председател на Обществената коалиция за здраве, втори партньор в реализирането на проекта, общински съветници от Общински съвет - Кърджали, председателите на районните лекарски колегии и директори на лечебни заведения в област Кърджали,  ръководители на държавни институции, представители на фирмите -изпълнителки по проекта, журналисти, директори на Регионални здравни инспекции от страната.

От гръцка страна присъстваха Урания Рацика - и.д. генерален консул на Република Гърция в Пловдив, Елеонора Хаджипашали - изпълнителен директор в централното ръководство на мрежата от лаборатории по обществено здраве в Р.Гърция, Кириакос Фотиадис - координатор в Съвместния технически секретариат на Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013 в Солун, инж.Галина Георгиева - наблюдател по проекта от страна на  Съвместния технически секретариат в Солун, партньорите по проекта от Регионалната лаборатория по обществено здраве за регион Източна Македония и Тракия в Александруполис, водени от д-р Теохарис Константинидис,дм и Христос Николаидис.

Съвместният екип по проекта с ръководител доц. д-р Жени Стайкова,дм получи поздравителни адреси от д-р Ангел Кунчев - главен държавен здравен инспектор на Р.България, Съвместния технически секретариат в Солун, проф.Джон Кириополос - професор в Националното училище по обществено здраве - Атина, д-р Йордан Войнов - изпълнителен директор на Българската агенция по безопасност на храните, кмета на община Кърджали инж.Хасан Азис, д-р Андрей Галев - председател на Българското дружество по превантивна медицина и др. Поздравителните адреси може да изтеглите от тук.

РЗИ реализира проекта в продължение на 24 месеца в партньорство със Сдружение Обществена коалиция за здраве - Кърджали и Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицински факултет към Тракийския университет Демокрит - Александруполис, Р.Гърция.

Финансирането на проекта е на стойност 1 977362 евро по Оперативна програма Териториално сътрудничество Р.Гърция Р.България 2007-2013.

 

   

 

26 февруари 2013 г.

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

 

На 27 февруари 2013 г. от 16.30 часа в РЗИ Кърджали ще се проведе информационен ден за финализиране на дейностите по европейския проект Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве (RCEH), реализиран в РЗИ - Кърджали по ОП Териториално сътрудничество Р.Гърция - Р.България 2007-2013.

Партньори на инспекцията по проекта са Сдружение Обществена коалиция за здраве - Кърджали и Лабораторията по обществено здраве за регион Източна Македония и Тракия - гр.Александруполис, Р.Гърция.

Ще присъстват представители на Министерството на здравеопазването и Министерството на регионалното развитие и благоустройството, областна администрация, кметовете на общини в област Кърджали, общински съветници, директорите на Регионални здравни инспекции в страната, директори на лечебни заведения, гости от Република Гърция.

   Проектът е високо оценен като най-добра европейска практика и ще реализира дейности по изследване на околната среда и оценка на здравния риск в трансграничния регион с цел подобряване на общественото здраве.

 

10 декември 2012 г.

 

Проект RCEH бе представен в национален ефир

 

На 9 декември 2012 г. от 19.10 часа в ефира на ТВ Европа бе излъчен филм за реализацията на проект Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве (RCEH), който РЗИ Кърджали реализира в партньорство със Сдружение Обществена коалиция за здраве-Кърджали и лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицински факултет към Тракийския университет Демокрит в Александруполис Гърция.

В 22-минутния филм, излъчен в рубриката С Даниела Наумова в Европространство на Компания ZED,  ръководителят на проекта доц.д-р Жени Стайкова,дм директор на РЗИ, представи целите и същността му.

Повторението се излъчи на 12 декември 2012 г. от 13,30 часа.

Филмът може да бъде изтеглен от тук.

 

10 декември 2012 г.

 

Бе осъществено ползотворно сътрудничество по Проект  RCEH

 

На 20 и 21 ноември експертна група от РЗИ посети лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицински факултет към Тракийския университет Демокрит в Александруполис Гърция. Гръцки експерти върнаха визитата на 8 и 9 декември 2012.

Взаимните посещения са в рамките на заложените цели по Проект Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве (RCEH) за изграждане и развитие на сътрудничество между българските и гръцките институции в района, повишаване на знанията и квалификацията на специалистите от двете страни на границата.

 

     

     

     

 

31 юли 2012 г.

 

 

Трансграничен център Околна среда и здраве в РЗИ - Кърджали

 

Лентата на Центъра бе прерязана от д-р Даниела Дариткова председател на парламентарната комисия по здравеопазване, главния държавен здравен инспектор на Р.България д-р Ангел Кунчев, областния управител на област Кърджали Иванка Таушанова и доц.д-р Жени Стайкова,дм директор на РЗИ и ръководител на съвместния екип по изпълнение на проекта. След това гостите разгледаха лабораториите, обзаведени с най-висок клас апаратура за измерване на компонентите на околната среда.

На тържеството присъстваха Цвета Караянчева народен представител, инж.Хасан Азис кмет на община Кърджали и председател на Сдружение Обществена коалиция за здраве, втори партньор в реализирането на проекта, генералният консул на Република Гърция в Пловдив г-н Николаос Пиперингос и партньорите на РЗИ по проекта от гръцка страна доц. д-р Теодорос Констандинидис,дм и Христос Николаидис от Медицинския факултет към Тракийския университет Демокрит в Александруполис, г-жа Елеонора Хаджипашали изпълнителен директор в централното ръководство на мрежата от лаборатории по обществено здраве в Р.Гърция, директори на дирекции в Министерството на здравеопазването, директори на Регионални здравни инспекции от страната, кметове на общини от област Кърджали, общински съветници от Общински съвет Кърджали, представители на фирмите-изпълнители,  журналисти, граждани.

Поздравителни адреси изпратиха министърът на здравеопазването Десислава Атанасова, проф. Джон Кириопулос - директор на Национално училище по обществено здраве в Атина, проф.Людмил Спасов директор на Филиал Любен Каравелов Пловдивски университет, д-р Тодор Черкезов,дм изпълнителен директор на МБАЛД-р Ат.Дафовски АД, колеги и други.

Проектът бе реализиран качествено и в срок, без забележки от строителния надзор, петте контроли на Министерството на регионалното развитие и благоустройството и Техническия секретариат в Солун, Гърция. След презентирането му в Дома на здравето доц.Стайкова връчи благодарствени писма до ръководителите на фирмите-изпълнители на проектирането, строителството, обзавеждането и оборудването на новия център.

В приветствените си слова д-р Дариткова, д-р Ангел Кунчев, г-жа Таушанова, инж.Хасан Азис и г-н Пиперингос подчертаха значимостта на реализирания проект и пожелаха успех на екипа в бъдещата му дейност.

С презентацията по проекта представена от доц. Стайкова може да се запознаете от тук.

Поздравителните адреси може да прочетете от тук.

 

   
         
   
         
o    

 

27 юли 2012 г.

 

 

Съобщение до медиите

 

На 30 юли 2012 г. в 16.00 часа ще се състои официалното откриване на Трансграничния изследователски център Околна среда и здраве (RCEH) в  РЗИ Кърджали.

На тържеството ще присъстват народни представители, представители на Министерството на здравеопазването, генералният консул на Р.Гърция в Пловдив и гости Атина, Солун и Александруполис - Р.Гърция, областният управител на област Кърджали и кметове на общини от областта, общински съветници от Кърджали, директори на Регионални здравни инспекции и лечебни заведения от страната, проектанти, строители, изпълнители на дейности в хода на реализиране на проекта и др.

Проект Трансграничен изследователски център Околна среда и здраве (RCEH) се финансира от Оперативна програма Териториално сътрудничество Гърция - България 2007-2013. Той стартира на 1 април 2011 година със срок на реализация 22 месеца (януари 2013г.) и обща стойност 1 977 362 евро.

Партньори в реализацията на РЗИ са Сдружение Обществена коалиция за здраве Кърджали  и Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския Факултет към Тракийски университет Демокрит гр.Александруполис, Гърция.

 

2 май 2012 г.

 

Изграждането на Центъра "ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ" в РЗИ завърши в срок

 

На 27 април 2012 г. бе подписан Акт 15 по изпълнение на Договор за възлагане на малка обществена поръчка с предмет: Реконструкция и разширяване на съществуваща сграда в Трансграничен изследователски център "ОКОЛНА СРЕДА и ЗДРАВЕ", по проект Трансграничен изследователски център ОКОЛНА СРЕДА И ЗДРАВЕ, накратко RCEH, финансиран от Оперативна Програма Европейско териториално сътрудничество Гърция България  2007-2013.

 

   

 

1 март 2012 г.

 

 

Днес бе даден старт на строителството на

Трансграничния център Околна среда - здраве в РЗИ

(Проект RCEH)

 

По стар български обичай стартът на строителството бе даден с полагането на първия камък на строежа. Ритуалът бе извършен от заместник областния управител Есад Садък, директора на РЗИ доц.д-р Жени Стайкова,дм и инж. Борислав Килфанов от страна на изпълнителя Главболгарстрой Пловдив.

Центърът, който ще има модерно оборудвана лаборатория, е уникален по своята същност и ще бъде единствен в страната. Проект RCEH на обща стойност 1 977 362 евро се финансира от Оперативна програма Териториално сътрудничество Гърция-България 2007-2013. Партньори на инспекцията са Сдружение Обществена коалиция за здраве Кърджали и Лабораторията по хигиена и опазване на околната среда при Медицинския факултет към Тракийския университет Демокрит - Александруполис.

Ръководителят на проекта за изграждането на Трансграничния център Околна среда - здраве доц.д-р Жени Стайкова подчерта, че такъв център е от изключителна важност за Кърджали, който е в списъка на екологично рисковите райони в страната. Целта е чрез постоянен контрол на компонентите на околната среда (атмосферен въздух, почви, води и храни, както и биологичен материал) и влиянието им върху човешкото здраве,  да се подобри здравния статус на населението.

  Специфичните цели на проекта са:

- създаване на трансгранична система за наблюдение, контрол и изследване влиянието на околната среда върху здравето на населението и определяне на здравния риск в реално време;

- изграждане и развитие на сътрудничеството между български и гръцки институции в района, повишаване знанията и квалификациите на специалистите от двете страни на границата.

До момента 29 февруари 2012 г., са изпълнени всички предвидени дейности по проекта. Проверени са три отчетни периода от независими експерти, определени от МРРБ - първо ниво на контрол и от Отдела за верификация на разходите към Съвместния технически секретариат (СТС) на програмата в гр.Солун Р.Гърция. Всички разходи са одобрени и приети без забележки.