АРХИВ - AНТИКОРУПЦИОННИ ПЛАНОВЕ И ОТЧЕТИ
 

Антикорупционен план на Министерството на здравеопазването и второстепенните разпоредители с бюджет към министъра на здравеопазването за 2018 г.
 

Антикорупционен план на РЗИ-Кърджали за 2019 г.
 

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Първо полугодие на 2019 г.
 

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Второ полугодие на 2019 г.
 

Антикорупционен план на РЗИ-Кърджали за 2020 г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Първо полугодие на 2020 г.
 

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Второ полугодие на 2020 г.
 

Антикорупционен план на РЗИ-Кърджали за 2021 г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Първо полугодие на 2021 г.

Антикорупционен отчет на РЗИ-Кърджали - Второ полугодие на 2021 г.

Антикорупционен план на РЗИ-Кърджали за 2022 г.