Канали за подаване на сигнал

 

Сигнали за корупция може да подавате по:

 

- Електронен път - ако имате информация за конкретна корупционна проява на служител на РЗИ - Кърджали, можете да изпратите данни и информация по електронната поща на имейл адрес: rzi.kardjali@gmail.com
 

- Телефон - чрез обявения "горещ" телефон: 0361 6 02 73. Сигналите може да подавате от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа. Задължително условие при подаването на сигнал за корупция от служител на РЗИ - Кърджали е обаждането да не е анонимно.

 

- Деловодство на РЗИ - Кърджали- Сигналите може да подавате от понеделник до петък от 9:00 до 17:00 часа на адрес:  град Кърджали,  ул. "Ген.Вл.Стойчев" 2

 

- Чрез пощенски оператор на хартиен носител - Сигналите може да подавате на адрес: град Кърджали,  ул. "Ген.Вл.Стойчев" 2

 

- Чрез кутии за подаване на сигнали - на адрес: град Кърджали,  ул. "Ген.Вл.Стойчев" 2

 

- Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Министерство на здравеопазването
 

- Чрез формата за сигнал на интернет страницата на Национален Съвет по антикорупционни политики

 

  • Кратка инструкция за подаване на сигнали за корупция от служители на РЗИ - Кърджали
     

  • Вътрешни правила за защита на лицата, подали сигнали за корупция

  • ВАЖНО: Съгласно разпоредбите на чл. 111, ал. 4 от Административнопроцесуалния кодекс "Не се образува производство по анонимни предложения или сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години".